Søndag 1. august 2021

Ejerforslag til generalforsamlingen

Ejerforslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være indsendt til administrator Henrik Fardrup, DEAS - hfa@deas.dk - senest den 01.august 2021. Husk at forslag skal indeholde en grundig beskrivelse af dette samt realistisk økonomi, ifald omkostninger er forbundet med forslagets gennemførelse.