Onsdag 7. april 2021

Bestyrelsesmøde - BM102

Pga. corona afholdes mødet virtuelt.

Af samme årsag afholdes der ikke beboermøde forinden.