Mandag 27. september 2021

Bestyrelsesmøde 107

Ordinært bestyrelsesmøde, endelig godkendelse af årsregnskab samt forberedelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Muligheden for at møde bestyrelsen før dette møde er aflyst, da den i maj 21 valgte bestyrelse ønsker aktiviteten gennemført på anden vis.

Der henvises indtil da til muligheden for at skrive til bestyrelsen via administrator Henrik Fardrup, DEAS - mail hfa@deas.dk.