Energimærke

Vores energimærke for perioden 2020-2030 er A 2010.

Vi er rigtig glade for at de senere års indsats med udskiftning af vinduer og døre til 3-lags glas samt modernisering af varmestyringen m.v. bærer frugt, så vores energimærkning er "rykket op" fra C til A.

Du kan se rapporterne herunder. Der er udarbejdet 2 rapporter, da blokkene er opført i 2 etaper på hvert sit matrikelnummer med lidt forskellige bygningsspecifikationer, der dog ikke har betydet forskellig energimærkning.