Bestyrelsen for E/F Frederiks Have byder dig velkommen til!

E/F Frederiks Have er en velfungerende og stabil ejerforening, der primo 2018 afslutter et stort renoveringsprojekt, der bringer de 5 ejendomme up to date mht. brugerkomfort og design. Bebyggelsen er beliggende centralt på Frederiksberg med gode muligheder for indkøb i det nærliggende Frederiksberg Center samt de mange specialbutikker i gaderne omkring os. Der er kort vej til grønne områder i Frederiksberg Have, Søndermarken og Landbohøjskolens have. Og så nyder vi godt af at have både metro og busforbindelser lige udenfor døren.

Denne hjemmeside er tilegnet ejerne og beboerne af lejlighederne i ejendommen, med henblik på at skabe ét sted hvor informationer og regler samles.

Derudover er det muligt for interesserede boligkøbere at finde nyttige oplysninger om E/F Frederiks Have, boligerne og alle de fordele, der er, ved at bo i dette centrale boligområde.

Hjemmesiden administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsen påtager sig ikke ansvaret for informationerne på hjemmesiden.


En ejer har lavet en film om E/F Frederiks Have (på YouTube)

NYHEDER

21-08-2019

Smøring af vinduer og døre

Vinduesmestrene udfører servicegennemgang af vinduer og døre onsdag den 28. august i de 41 lejligheder, hvor de ikke kunne komme ind i juni måned.

De berørte beboere er blevet varslet i dag.

Det er vigtigt, at man er hjemme på varslingstidspunktet, så den garantibestemte service kan udføres.

Hvis man ikke har mulighed for at være hjemme, skal man aflevere en nøgle hos forvalterne tydeligt mærket med navn og adresse.

 

Garantien på vinduer og døre vil bortfalde, hvis den krævede smøring ikke gennemføres nu. Dvs. at den enkelte ejer vil blive registreret som selvansvarlig for senerekommende mulige funktionsfejl og følgeskader i garantiperioden.

21-08-2019

Hegn langs blok D + E samt arbejde på Pool-huset

Den på generalforsamlingen vedtagne udskiftning af lamelhegn langs blok D og E påbegyndes den 02.sept..

Anlægsgartner Per Sørensen og medarbejdere vil udskifte de langsgående hegn samt opsætte hegn indvendigt på lamellerne i endegavlene. Derudover vil de ejere, der har ønsket udskifning af de tværgående hegn på egen regning, få det gjort i samme proces.

Alle berørte ejere vil modtage mere information.  

 

Pergol-konstruktionen på pool-huset er rådden, hvorfor der pt. sker en udskiftning af træelementerne. 

11-08-2019

Nyt fra CBS om byggeplanerne

CBS har netop fremsendt information om en alternativ udnyttelse af deres område beliggende ved Fasanvejens Metrostation.

Læs mere her.

08-08-2019

Ordinær generalforsamling 2019

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 29. oktober kl. 19:00 på CBS, Solbjerg Plads 3.

Læs mere - tryk på overskriften.

Se alle nyheder