<

Ny støttemur og flisebelægning på gangstien ved blok E22-08-2022 - 09:21

Ny støttemur og flisebelægning på gangstien ved blok E

Som tidligere beskrevet i Indkig 229 skal støttemuren mod den åbne P-plads og belægningen på gangstien ved blok E udskiftes. Vi har fundet en entreprenør som allerede har tid til at realisere projektet i september måned 2022.

 

Håndværkerne går i gang med at nedbryde den gamle støttemur mandag den 5. september 2022 og derfor bliver alle P-pladser, langs med støttemuren, nedlagt i et par dage, så håndværkerne kan komme til med deres maskiner.

 

Der kommer også ny flisebelægning i cykelskuret op mod Sprogøvej, så der vil også være en periode, hvor det ikke er muligt at benytte dette cykelskur.

 

Med hensyn til belægningen på gangstien, så er vi blevet lovet, at der bliver lagt køreplader på stien, så det altid er muligt at komme til og fra sin opgang med kørestole, barnevogne osv.

 

Hækken mellem gangstien og P-pladsen bliver fjernet og der bliver sat et nyt hegn op. Der bliver derfor et par uger, hvor skotlamperne mangler, og stien er mørkere end vanligt.

 

Entreprenøren forventer at være færdige med projektet i løbet af 3 – 4 uger.

 

Det er et stort projekt, og der må desværre forventes en del støj- og støvgener.

<