Til de mange gode faciliteter i Frederikshave hører også Frederiks-have Hobby- Motions- og Tennisklub.

Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for medlemmernes fritidsaktiviteter og stille lokalerne til rådighed for motion, værksted og bordtennis samt varetage administrationen af tennisbanen.

Klubben drives på frivillig basis. Klubbens lokaler befinder sig i kælderen under Lyøvej 26 og består af 2 motionsrum med forskellige fitnessmaskiner som romaskiner, kondicykler, vægte, multimaskiner etc., et bordtennisrum, som også bruges til yoga og gymnastik i vinterhalvåret samt et værkstedsrum med en del naglefaste værktøjsapparater.