Udskudt generalforsamling 2020 - gennemføres nu 27.maj 2021

Ejerforeningen vil nu gennemføre den i oktober 2020 planlagte ordinære generalforsamling, der blev udskudt pga. Corona-situationen.
Generalforsamlingen gennemføres efter de den 06.maj meddelte åbninger i Corona-restriktionerne, hvor bl.a. konferencer og møder igen tillades under særlige hensyntagen

Indkaldelse samt de tidligere fremsendte bilag kan ses herunder.

Ordinær generalforsamling, 29.oktober 2020

Som følge af det store coronatryk valgte bestyrelsen at udskyde den ordinære generalforsamling indtil det vil være forsvarligt at samle de ca. 200 ejere, der normalt deltager i vores generalforsamlinger.
Du kan her se det materiale, der er udarbejdet til generalforsamlingen og primo december udsendes til alle ejere til orientering.