Nyheder

Her kan du finde nyheder, der tidligere har været publiceret på forsiden.

Fibernet installeres 09-03-2023 - 18:53

Indhold opdateres løbende.    ... Læs mere

Ekstra generalforsamling 2022 01-11-2022 - 11:41

. ... Læs mere

Ordinær generalforsamling 2022 28-09-2022 - 13:33

Generalforsamlingen finder i år sted den 13.10. kl. 19:00 på CBS. ... Læs mere

Ny støttemur og flisebelægning på gangstien ved blok E 22-08-2022 - 09:21

Ny støttemur og flisebelægning på gangstien ved blok E ... Læs mere

Nyt hegn langs med Sprogøvej og blok D 28-06-2022 - 21:09

I uge 27 påbegynder vores tømrer udskiftningen/reparationen af hegnet langs med Sprogøvej og blok D. Dette betyder også, at alle nøglebokse vil blive fjernet. Sørg derfor for at redde din egen nøgleboks, hvis du har én siddende på hegnet.   I fremtiden bliver det ikke en mulighed at sætte nøglebokse op på hegnet, men bestyrelsen arbejder på, at finde en anden løsning/placering. ... Læs mere

Ny port til parkeringskælderen 04-04-2022 - 21:34

Porten til parkeringskælderen vil onsdag den 27. april blive udskiftet ud til en ny. Dette sker mellem kl. 8.00 og ca. 19.00.   Vær opmærksom på, at man i dette tidsrum ikke vil kunne komme op eller ned i parkeringskælderen med bil. Så skal man senere afsted end kl. 8.00 bør man flytte bilen forinden til gaden.   Vi håber naturligvis på, at dette vil forløbe smedigt og uden for mange gener. ... Læs mere

Manglende varmt vand i blok D og E 28-03-2022 - 21:19

I fredags den 25/3 var der flere beboere der bemærkede, at der ikke var varmt vand.   Vores CTS anlæg, der styrer varmecentralen i blok D, har højst sandsynlig været udsat for digitalt uønskede gæster eller har haft fejl i systemet. Det er af ældre årgang, og vi har i bestyrelsen godkendt, der bliver købt nyt CTS anlæg til varmecentralen i blok B og D, så vi ikke oplever, at der mangler varmt vand grundet CTS fejlstyring.   Forvalter og Benny Johansen VVS er på opgaven og vil udskifte hurtigst muligt.   Denne nyhed vil også blive formidlet via Mailchimp nyhedsbrev og Facebook. ... Læs mere

Skolen på Nyelandsvej / Adgangsvej fra Frederiks Have 10-03-2022 - 21:27

Bestyrelsen noterer med tilfredshed at vi stadig har adgang til at krydse skolegården når vi skal til Frederiksberg Centeret og Metro. Der etableres en forsøgsordning, med låger i hver ende og skiltning med opfordring til at vise hensyn. Forsøgsordningen skal evalueres om 6 måneder. På det tidspunkt genoptager vi selvfølgelig dialogen med kommunen mhp at sikre foreningen de bedst mulige adgangsforhold.   Nedenfor link til Frederiksberg kommunes referat til mødet i Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25 den 7. marts 2022 kl. 19:16 hvor punkt 56 vedrører os. https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-miljoe-bynatur-og-mobilitetsudvalget-2022-25-den-7-marts-2022-kl-1916-i   Denne nyhed vil også blive formidlet via Mailchimp nyhedsbrev og Facebook ... Læs mere

Vinduessmørring 07-03-2022 - 09:13

I dag den 7. marts 2022 starter Vinduesmestrene med at smøre vinduer og døre i henhold til den omdelte tidsplan. I forbindelse med sidste runde vinduessmørring har mange beboere indleveret deres nøgle til vores forvalter, uden at hente den igen.   Hvis nøglen må bruges også denne gang, bedes du give skriftligt besked til ham på mail, ellers vil nøglen ikke blive benyttet.   ... Læs mere

Hjulspor på plænen mellem blok D og E 01-03-2022 - 11:39

I fredags den 25/2-2022 var kloakservice kaldt ud til Sprogøvej nr. 13 men fik desværre kørt græsset op, en gartner kommer og ordner det for deres regning. ... Læs mere

Parkerings plads / Naboer Nyelandsvej 31-33 30-01-2022 - 21:19

Vores naboer på Nyelandsvej 31-33, skal have sat stillads op, så de kan få altaner.   De har bedt om adgang via vores gård, da de ikke har andre muligheder. Derfor har vi aftalt at de får lov til at råde over to parkeringspladser fra tirsdag den 1. februar 2022 til tirsdag den 8. februar 2022. Vi beklager det korte varsel, vi har også først lige hørt om det 😊.   Opdateret den 3. februar 2022 med nye datoer eftersom stormen Malik udskudte deres opstart. ... Læs mere

Saltning og snerydning 13-01-2022 - 12:38

Ejendomsvirke har valgt at få firmaet Urtebækgaard til at stå for saltning og snerydning i Frederiks Have.   Urtebækgaard bruger varsling systemet Vejvejr til selv at vurdere hvornår de skal salte og rydde for sne baseret på prognoser fra Vejvejr.   Hvis varslet kommer om natten kan vi forvente at der er saltet/ryddet inden kl. 0700, hvis der er varsling i løbet af dagen, vil der blive saltet/ryddet inden for 3 timer.   Der kan forekomme saltning ved op til 3 graders varme, da vejtemperaturer i nogle tilfælde kan give isglatte forhold.     Der vil blive brugt maskinel fejning med kost.   Hvis der mangler at blive saltet/ryddet kan man kontakte vores forvalter inden for normal arbejdes tid eller skrive til forvalter@frederikshave.net og gerne med billeddokumentation.   Nedenfor kort der viser vores stisystem og parkeringsplads hvor det er aftalt der skal saltes/ryddes for sne. ... Læs mere

TV - YouSee kanalpakker fra 01.januar 2022 30-12-2021 - 08:01

Da You See som meddelt ændrer i udvalget af kanalpakker fra 01.januar 2022 kan der de næste dage ske udfald på visse kanaler.   Tryg på overskriften for at se de kommende kanalpakker.  ... Læs mere

Juletræer 23-12-2021 - 06:45

Juletræer, der ikke er i potte, skal som sædvanlig afleveres ved siden af storskrald, hvor vores forvalter vil afspærre parkeringspladsen tættest på storskrald fra mandag den 27. december og frem til de er fjernet.   Juletræet skal ikke klippes i stykker - blot afleveres helt. Skærer du grene af, skal disse afleveres i restaffaldscontainerne. Løse grene medtages normalt ikke af renovationsfolkene der afhenter juletræer, ligesom de heller ikke tager ting, der er bundet med reb eller er i plastposer. ... Læs mere

Afhentning af affald i juleferien 21-12-2021 - 09:31

Julen er lige rundt om hjørnet hvilket også betyder mere affald.   Ifølge vores forvalter holder skraldemændene heldigvis ikke juleferie og kører som normalt.   Afhentning af affald vil derfor også i juleperioden være som nedenfor: Restaffald - Hver torsdag Madaffald - Hver torsdag Pap - Hver onsdag Plastik - Hver mandag Metal - fredag ulige uger Papir - tirsdag ulige uger ... Læs mere

Lågen/låsen ved P. Andersens Vandtårn 22-11-2021 - 11:19

Der har været en del problemer med låsen ved P. Andersens Vandtårn, forvalteren har derfor besluttet at få en ny låsecylinder på lågen. Den forventes at blive monteret i denne uge (mandag den 22-11 til fredag den 26-11-2021) ... Læs mere

Ordinær generalforsamling 2021, den 26.oktober 2021 på CBS 11-10-2021 - 18:10

Den ordinære generalforsamling 2021 afholdes igen på CBS. Det sker tirsdag den 26.oktober 2021 kl. 19:00 med check-in fra kl. 18:00 ... Læs mere

Vand - afregning af eget forbrug 25-09-2021 - 14:46

Afregning for det private vandforbrug er netop fremsendt. Det afstedkommer spørgsmål om afregningsmetoden, der her skal præciseres. Tryk på overskriften for at læse mere. ... Læs mere

Automatiske døråbnere 08-09-2021 - 15:21

Læs mere - tryk på overskriften. ... Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10