< Tilbage

Vedligeholdelsesplan16-11-2015 - 11:33

På de seneste generalforsamlinger har vores Vedligeholdelsesplan været omtalt. Her er det også nævnt, at opdatering af planen først ville ske efter afslutning af det store renoveringsprojekt primo 2018.

Som nævnt på generalforsamlingen den 30.oktober 2018 har bestyrelsen fået udarbejdet en ny plan,der hermed gøres tilgængelig forejergruppen. Den kan findes på nedenstående link, hvor også tidligere planer findes.
 

Se den detaljerede beskrivelse af ejendommens tilstand og deraf følgende vedligeholdelsesbehov.

 

Tidligere planer findes samme sted.

 

< Tilbage