< Tilbage

Lukning af ventilationsanlæg ifm. fare for luftforurening30-11-2015 - 16:33

En ejer har spurgt om hvorledes man i Frederiks Have vil håndtere en evt. lokal varsling af fare for luftforurening.

Opdateret september 2017

 

Foranlediget af branden i KB hallen september 2011 har bestyrelsen udarbejdet en procedure til akut lukning af den centrale udsugning i lejlighederne. Dette for at sikre, at vi kunne lukke anlægget, så luft ikke blev suget ind via vores døre og vinduer, ifald vores boligområde ville blive ramt en luftforureningsrisiko.

Skulle der af politi og Beredskabsstyrelse blive varslet risiko for luftforurening (med sirene og via TV og radio) opfordres ejere til at kontakte

  • Ejendomskontoret i åbningstiden på telefon  5076 2127 / 5076 2131
  • Ejendomsvirke Akutvagt alle øvrige tider på telefon 7611 7015

 

Du bedes oplyse navn og telefonnummer samt hvordan du er blevet orienteret om den akutte situation.

Ejendomsvirke kan herefter via fjernbetjening slukke for alle tagventilatorerne.

 

Ejere opfordres ligeledes til at orientere Ejendomsvirke når forureningsfaren afblæses, således at der kan tændes for udsugningen igen.

< Tilbage