Vand fra Frederiksberg Forsyning

Mandag den 7.11 2022 vil Frederiksbergs nye vandværk sende blødgjort vand ud i fuldt omfang til alle. Dit vand er fremover på 8-12 hårdhedsgrader og indeholder således langt mindre kalk end tidligere.
Der kan gå noget tid, inden det blødgjorte vand når ud i hele vandledningsnettet, men inden dagen er ovre, er det nået ud til alle.

Når det nye vandværk bliver sat i drift, bliver der om morgenen et kraftigere vandflow end normalt i nogle af ledningerne omkring vandværket. Det kan rive aflejringer af rust løs. Enkelte kunder kan derfor opleve, at deres vand er rødligt i en kortere periode. Oplever du rødligt vand i hanen, så lad vandet løbe, indtil vandet igen er klart. Det rødlige vand er ikke farligt.

Til ejere af lokale blødgøringsanlæg: Vær opmærksom på, at vi sammen med kommunens miljømyndighed anbefaler, at man slukker for sit lokale blødgøringsanlæg baseret på ionbytning.

Se mere om det blødgjort vand på https://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?Id=3505

Se mere om lokale blødgøringsanlæg på https://www.frb-forsyning.dk/forside/vand/fakta-om-vand/bloedere-vand/lokale-bloedgoeringsanlaeg

Tillykke med det blødere vand.

Venlig hilsen Frederiksberg Forsyning