< Tilbage

Altaninddækning - information generelt18-02-2018 - 11:08

Ejerforeningen har fået bekræftet at der ikke længere skal søges byggetilladelse for etablering af klimaskærm / glasinddækning.

Vilkårene for etablering af klimaskærm/altaninddækning fremgår af den formular, der kan hentes på siden Altaninddækning - ansøgning om byggetilladelse (hos FH). Formularen kan downloades, udfyldes, underskrives og afleveres til Ejendomskontoret, bilagt beskrivelse og tegninger af projektet. Den kan også indsendes elektronisk via administrator.
Efterfølgende får ejer en kopi retur med bestyrelsens accept, hvorefter det godkendte kan etableres.

Når monteringen er afsluttet og godkendt af ejer skal forvalter/bestyrelse inspicere altanen for at sikre, at monteringen er sket iht. foreningens krav.

 

På den ordinære generalforsamling i 2018 er ejers ansvar ved og efter etablering af klimaskærm/glasinddækning  beskrevet og inkluderet i foreningens vedtægter. Se vedhæftede.

 

 

 

 

< Tilbage