< Tilbage

Altaninddækning - information generelt18-02-2018 - 11:08

Ejerforeningen har en aftale med Frederiksberg kommune, at montering af klimaskærm / glasinddækning på altanerne tillades, når ejer fremsender en ansøgning om byggetilladelse vedlagt en accept af montering fra ejerforeningens bestyrelse.

Vilkårene for etablering af klimaskærm/altaninddækning fremgår af den formular, der kan hentes på siden Altaninddækning - ansøgning om byggetilladelse. Formularen kan downloades, udfyldes, underskrives og afleveres til Ejendomskontoret, bilagt beskrivelse og tegninger af projektet. Den kan også indsendes elektronisk via administrator.
Efterfølgende får ejer en kopi retur med bestyrelsens accept samt med yderligere information om ansøgningsprocessen.


Når ejer modtager byggetilladelse, skal en kopi heraf afleveres på Ejendomskontoret, hvorefter vores Forvalter kan foretage den fornødne inspektion af altanen inden arbejdet må påbegyndes.

 

På den ordinære generalforsamling i 2018 blev ejers ansvar ved og efter etablering af klimaskærm/glasinddækning  beskrevet og inkluderet i foreningens vedtægter. Se vedhæftede.

 

 

 

 

< Tilbage