< Tilbage

Affaldsskakterne12-03-2018 - 16:27

.

Med det nye affaldsregulativ fra kommunen skal madaffald sorteres separat og afleveres i de opstillede containere i containergården og P-kælderen.

 

Øvrige restaffald (bl.a. bleer) der smides uindpakket i skaktsystemet kan være en perfekt grobund for svamp, der vil spire livligt i en container, men også hurtigt kan dannes i selve skakterne, hvor der sætter sig affaldsrester.

Det er også "en klam fornøjelse" for vores forvaltere samt Frederiksberg kommunes medarbejdere at håndtere skakter, skaktrum og affaldscontainere, hvor uindpakket affald har dannet grobund for lugt og svamp.

Det er derudover også kostbart for foreningen at rydde op efter dette. Containere skal hyppigere vaskes (hver container koster kr.300,- + moms) og skaktrensning er en bekostelig omgang.

Så husk dette fremover.

 

Her kan du læse om vores affaldshåndtering.

 

 

 

Opdateret 200802/HEAN

< Tilbage