< Tilbage

Affaldsskakterne12-03-2018 - 16:27

.

Uindpakket affald, der smides i skaktsystemet er en perfekt grobund for svamp, der vil spire livligt i en container, men også hurtigt kan dannes i selve skakterne, hvor der sætter sig affaldsrester.

Det er også "en klam fornøjelse" for vores forvaltere samt Frederiksberg kommunes medarbejdere at håndtere skakter, skaktrum og affaldscontainere, hvor uindpakket affald har dannet grobund for lugt og svamp.

Det er derudover også kostbart for foreningen at rydde op efter dette. Containere skal hyppigere vaskes (hver container koster kr.300,- + moms) og skaktrensning er en bekostelig omgang.

Så husk dette fremover - også når alle resterne fra den dejlige julemad skal smides ud!

 

Her kan du læse om vores affaldshåndtering.

< Tilbage