< Tilbage

Altaninddækning - ansøg om byggetilladelse23-07-2018 - 13:11

.

Når du som ejer er nået til at skulle igangsætte projektet, skal du gøre følgende:

 1. Have en beskrivelse samt tegning af projektet fra en anerkendt leverandør.
 2. Have udfyldt foreningens ansøgning om altaninddækning version 6 dateret 17.august 2018, der kan hentes her på siden -  og have denne og tegningen godkendt af bestyrelsen.
  Den udfyldte ansøgning samt øvrige papirer kan indsendes pr. mail via vores administrator Henrik Fardrup, DEAS -  mail hfa@deas.dk. 
 3. Efterfølgende får du en mail fra bestyrelsen med følgende tekst:

Hoslagt fremsendes den af bestyrelsen underskrevne fuldmagt til at ansøge om byggetilladelse til den ønskede altaninddækning.

Der medsendes ligeledes den modtagne dokumentation, der ligger til grund for den givne tilladelse.

 

Frederiksberg kommune, Afdeling By, Byggeri og Ejendomme har netop informeret os om at ansøgningsproceduren som følge af implementering af den reviderede lovgivning i BR18  ønskes ændret.

Proceduren bliver herefter:

 • Når du har modtaget denne mail skal du selv indtaste ansøgningen i det offentlige ansøgningssystem. Adressen er https://www.bygogmiljoe.dk/
  Hjemmesiden, der er bedst at arbejde med fra en PC (ikke Smarttlf.  og tablet) guider dig igennem alle de nødvendige elementer.
 • Det her medsendte brev fra forvaltningen fortæller nøje, hvordan den elektroniske ansøgning skal udfyldes.
 • De i denne mail vedhæftede bilag indsættes som bilag
  - Brev fra Forvaltningen, der skal sikre en ensartet behandling af alle vores ansøgninger
  - Fuldmagten underskrevet af ejer og bestyrelse
  - Et antal bilag – Ill 1 -2 … der ligger til grund for godkendelsen
 • Ansøgningen behandles og byggetilladelse sendes elektronisk til ejer. Den modtagne mail skal sendes videre til webmaster@frederikshave.net
 • Du kontaktes af en repræsentant fra bestyrelsen eller forvalter for at der kan blive foretaget en visuel inspektion af din altan.
 • Du informerer forvalter og også gerne naboer, når dit byggeri starter.
 • Læs nøje byggetilladelsen, hvori står, at den nye lovgivning påbyder kommunen at lave stikprøvekontrol på 10% af de afsluttede byggesager.
 • Læs også det her vedhæftede brev fra forvaltningen.
  Du skal ikke selv gøre noget med at besvare og fremskaffe dokumentation iht. mange spørgsmål.
 • Når altaninddækningen er færdig skal du færdigmelde det til kommunen via hjemmesiden, du ansøgte på samt til forvalter.
  - Husk ved den elektroniske færdigmelding af erklære, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
  - Hvis du efterfølgende bliver kontaktet af forvaltningen, skal du besvare de ønskede spørgsmål.
  - Jfr. forvaltningens brev af 30.8.2018 har kommunen valgt ikke at benytte sin påtaleret, hvorfor du givet ikke hører fra dem.
  - Forvalter eller en repræsentant fra bestyrelsen vil lave en visuel inspektion af det etablerede.

 

Husk derudover de nødvendige aktiviteter, der er beskrevet i foreningens ansøgning.

 

 

Opdateret 30.august 2018

 

< Tilbage