< Tilbage

El-biler i P-kælderen - generel information28-10-2020 - 15:06

 

 

Vi begynder at se flere el-biler og opladnings-hybrid biler i P-kælderen, og den første tilsluttes opladning i disse dage.

Der er rejst spørgsmål omkring sikkerheden ved at have disse biler i vores kælder, hvorfor vi har bedt om brandmyndighedernes vurdering.

 

Information modtaget 28.oktober 2020

 

Der er pt. ingen regler eller lovgivning i Danmark, der begrænser opsætning af ladestandere til el- og hybrid biler i parkeringskældre.

 

I forhold til risikoen for brand, forbundet med el- og hybridbiler, er der ingen evidens for at hævde, at der er en øget risiko for brand i disse, tværtimod. Den foreløbige statistik indikerer, at der er cirka 4 gange større sandsynlighed for brand i biler med fossile brændsler end i el- og hybridbiler. Statistikken inkluderer el- og hybridbiler under opladning.

Det kan være sværere at slukke brand i en el-bil end i en bil med fossile brændsler, såfremt branden har spredt sig til el- bilens li-ion batteri. Men da du oplyser at P-kælderen er sprinklet, skulle risikoen for brandspredning til andre køretøjer, jfr. Seneste forskning, ikke være større end ved brand i biler med fossile brændsler.

 

Grundet den potentielle længerevarende brandslukning, appellerer vi, som udgangspunkt til at el-biler placeres så nært en udkørsel som muligt, da dette øger muligheden for røgventilering samt bort bugsering af køretøjet til det fri. Men det lyder til, at I allerede er opmærksomme på dette.

 

Ud over ovenstående, appellerer vi til, at I forsyner ladestandere med nødafbrydere, således vi kan gøre disse spændingsløse forud for arbejdet omkring bilerne.

 

Jeg håber at ovenstående giver et tilfredsstillende svar på din henvendelse. Ellers er du naturligvis meget velkommen til at tage fat i mig igen.

 

Med venlig hilsen

Allan Skovlund

Ingeniør

Master i brandsikkerhed

Brandinspektør

____________________

 

 

Beredskab

Brandteknik

Gearhalsvej 1

2500 Valby

www.brand.kk.dk

 

Det kan oplyses, at FHs kommende ladestandere i kælderen bliver forsynet med en central nødafbryder.

 

I en artikel fra Danske Beredskaber skrives bl.a.: Som udgangspunkt går der meget sjældent brand i en elbil uden udefrakommende påvirkning. Det sker i ét ud af 20.000 tilfælde. Til sammenligning opstår der brand uden udefrakommende påvirkning i én benzin- eller dieseldrevet bil for hver 1100 biler.

 

Som omtalt i ovenstående artikel anbefales det, at el-biler placeres tæt ved udkørslen.

Første område, der indrettes, vil derfor blive placeret langs rampens væg - umiddelbart til venstre, når man kører ned i kælderen.

 

 

Henrik Angermann, opdateret 05.11. 2020 (28.10.2020)

< Tilbage