< Tilbage

Flytte- / Depotcontainer28-01-2021 - 17:16

Bestyrelsen får et stigende antal henvendelser fra ejergruppen om muligheden for i kortere eller længere tid at få en container opstillet i forbindelse med ind- og udflytning eller midlertidig tømning af lejlighed ifm. renovering.

Ønsket kan imødekommes på følgende betingelser:

  • En container kan kun opstiles på pladsen ved østenden af blok C (ved indgang til forvalterkontoret).
  • Containeren må stå på pladsen i max. 4 døgn.
    Overskrides perioden vil fjernelse blive bestilt på ejers regning.
  • Aftale om opstilling skal ske skriftligt til forvalterkontoret - mail forvalter@frederikshave.net
    Forvalterkontoret kan ved en force majeure situation aflyse en given tilladelse.
  • Transport af gods til/fra containeren skal ske med størst muligt hensyntagen til vores legende børn på området samt alle øvrige ejere. De gældende regler for trafik, parkering og støj på området skal respekteres.

 

210128/HEAN

< Tilbage