< Tilbage

Affald - sortering12-03-2018 - 15:27

Ved blok E/parkeringspladsen findes vores store containergård, hvor der er mulighed for at komme af med affald jfr. kommunens affaldscirkulære.

  • Der er etableret 3 containerøer i P-kælderen, hvor der ligeledes kan afleveres sorteret affald.
  • Bemærk at byggeaffald fra egne aktiviteter eller fra håndværkere ikke må afleveres i containergården, men dette skal af bygherre eller håndværker køres direkte til kommunens containerplads.
  • Køkkenaffald skal sorteres i madaffald, der bortskaffes til de særlige madcontainere i de grønne poser, der kan afhentes på ejendomskontoret eller i containergården. Øvrige husholdningsaffald skaffes af vejen i tæt lukkede poser via opgangenes skaktsystemer. Dette for at undgå rotter i området.
    Husk at staniol og alubakker er metal og skal afleveres i containerne mærket metal.
    Læs mere om sortering af husholdningsaffald på kommunens hjemmeside.
  • Da vi betaler særskilt for tømning af antal fyldte containere med restaffald henstiller vi til, at alt komprimeres og presses sammen, så det fylder så lidt som muligt. Ligeledes betaler vi et stort beløb for at få sorteret indhold, når ejere har kastet affald i de forkerte containere. Læs derfor de vejledninger, der er placeret over de forskellige containere!

Frederiksberg Kommune vil øge genanvendelsen af borgernes affald. Det sker af ressource- og miljømæssige hensyn.
Jo mere af affaldet der kan genanvendes, jo mindre bliver behovet for forbrænding af affald og for plads til deponering af affald som ikke kan brændes, herunder affald som ikke MÅ brændes, fordi der ved forbrænding udvikles stoffer som er skadelige for miljøet, eksempelvis klorforbindelser ved afbrænding af PVC.

Her i Frederiks Have er vi ret godt med hvad angår muligheder for sortering af affaldet. Vi har containere til andet husholdningsaffald end mad i affaldsskakterne, og containere til madaffald, papir, pap, metal, hård plast, metal, elektronikaffald og farligt affald. Containerne er placeret i containergården og i P-kælderen. Dette for at det skal være så nemt som muligt for beboerne at komme af med affaldet, samtidig med at containerne ikke er direkte tilgængelige for rotter samt klunsere.

Men beklageligvis er beboerne ikke alle sammen lige opmærksomme på sorteringskravene, og heller ikke på, at containerne ikke må overfyldes.

En overfyldt container kan ikke vippes op i skraldebilen uden at der spildes affald, som skralde-mændene ikke samler op, så hvis området skal se pænt ud efter afhentning af affaldet skal vice-værterne bruge tid på at feje overskudsaffald op, - tid som kunne være brugt på andre opgaver.

Forkert affald i en container betyder at containerindholdet ikke kan gå til den genanvendelse affaldet var tænkt til, men ender i en af de ”dårlige” løsninger, forbrænding eller deponering, - som vi jo netop skulle begrænse anvendelsen af.

For at gøre sorteringen lettere for beboerne er der sat skilte fra kommunens sorteringsvejledning op ved de forskellige typer af containere.

 

Tømningsintervallerne er:

Madaffald: Ugentligt, fredag

Restaffald/Husholdningsaffald: Ugentligt, torsdag
Papir: hver anden uge, onsdag
Pap: ugentligt, fredag
Hård plast: hver 4. onsdag
Metal: hver 4. fredag
Stort brændbart: hver tirsdag
Stort jern: hver tirsdag
Elektronik: hver 14. dag.

 

Hvis I får meget af en bestemt type affald, bør I først checke om der er plads, inden I bærer det ned, og ellers vente med at bære ned til containeren er tømt.

Storskrald, dvs. effekter som er for store til at gå i containerne, kan henstilles i bageste venstre hjørne i containergården, hvis der er plads. Ellers kontakt viceværterne om, hvornår næste afhentning sker, og vent til efter da med at bære affaldet ned.

 

Opdateret 200106/HEAN

< Tilbage