< Tilbage

Lukning af centraludsugning ifm. luftforurening18-02-2018 - 13:46

Centraludsugning ifm. fare for luftforurening



Foranlediget af branden i KB hallen september 2011 har bestyrelsen udarbejdet en procedure til akut lukning af den centrale udsugning i lejlighederne. Dette for at sikre, at vi kan lukke anlægget, så luft ikke blev suget ind via vores døre og vinduer, ifald vores boligområde ville blive ramt en luftforureningsrisiko.

Skulle der af politi og Beredskabsstyrelse blive varslet risiko for luftforurening (med sirene og via TV og radio) opfordres ejere til at kontakte
 

Ejendomskontoret i åbningstiden på telefon 5076 2127

Ejendomsvirke Akutvagt alle øvrige tider på telefon 7611 7015


Du bedes oplyse navn og telefonnummer samt hvordan du er blevet orienteret om den akutte situation.
Ejendomsvirke kan herefter via fjernbetjening slukke for alle tagventilatorerne.

I de nye døre og vinduer (4.sal syd undtaget) er der monteret ventilationskanaler, der anbefales holdt åbne for at sikre et godt indeklima. Disse grå kanaler kan lukkes medet let tryk i hver side.
Husk at åbne dem igen, når forureningsfaren er afblæst.

Ejere opfordres ligeledes til at orientere Ejendomsvirke når forureningsfaren afblæses, således at der kan tændes for udsugningen igen.

 

Opdateret september 2017

< Tilbage