< Tilbage

Kælderrum og ekstra kælderrum12-03-2018 - 16:40

Til hver lejlighed er tilknyttet et depotrum i kælderen. Disse rum svinger meget i størrelse og brugervenlighed. Det er ikke muligt at bytte dette kælderrum.
Der har desværre været en række tyverier fra kældrene, hvorfor det ikke anbefales at opbevare kostbare effekter her.

 

Alle kældergange, også de små sidegange, er underlagt de samme regler om ryddelighed, som gælder for opgangene. Dvs. ejere må ikke stille barnevogne, klapstole eller andre effekter, der enten skal i ejers depot eller ikke kan være i et allerede fyldt depotrum. Vores forvaltere vil med mellemrum gå en runde og fjerne fejlplacerede effekter. Der opsættes en seddel med dato om at en ting er fjernet. Det fjernede tages i depot hos forvalterne i en kort periode, hvorefter det bortskaffes.
 

Ekstra kælderrum

Hvor muligt er der indrettet ekstra kælderrum. Disse varierer i størrelse fra 5 til 10 kvm. Prisen er pt. 100 kr. pr. Kvm/pr. måned.

Et lejet kælderrum kan af lejer eller udlejer opsiges med 1 måneds varsel. 

Kontakt vores ejendomsadministrator for at høre om muligheder mm..

< Tilbage