< Tilbage

Hegn ved blok D og E samt ejeransvar ved invasiv bevoksning20-09-2019 - 08:29

Læs mere - tryk på overskriften

Arbejdet med opsætning af det nye langsgående hegn ved blok D og E er godt i gang.

 

Mange ejere har fravalgt at få udskiftet de gamle flethegn, der adskiller de enkelte terasser. Denne opgave kunne tilvælges med egenbetaling.

Disse ejere påmindes om, at de iflg. Husorden har vedligeholdelsespligten for egne hegn, hvorfor de opfordres til snarest som minimum at få malet hegnene. Husk her at der er sket en modernisering af farverne i FH, hvorfor der ikke skal males med teakfarve men med antracitgrå farve.

 

Iflg. Husorden må beplantningens højde ikke være højere end underkanten af loftet/undersiden af 1.sals altanen.

 

Det er konstateret, at der enkelte steder gror vækster, der må betegnes som invasive, hvorfor den er skadelig for anden bevoksning. Ifm. genopretning/renovering af bedene langs de 2 blokke ryddes der op i disse, og den konstaterede invasive beplantning fjernes. Ejere er dog selv ansvarlig for at der ikke i egen have gror den type vækst, der hurtigt vil brede sig til andre haver og fællesområderne. Bliver dette tilfældet, vil ejere blive pålagt helt eller delvist at fjerne denne beplantning i og udenfor egen have. Der er bl.a. identificeret japansk pileurt, pil , brombær og efeu.

 

< Tilbage