< Tilbage

Vandbåren gulvvarme i badeværelset29-01-2018 - 18:40

Inden et arbejde med etablering af vand båren gulvvarme kan startes, skal ejer udskrive, underskrive samt fremsende en erklæring til Ejendomskontoret samt til Ejendomsadministrationen.

 

Erklæringen kan hentes her.

< Tilbage