< Tilbage

Udlejning & AirBNB14-03-2018 - 17:22

Regler for udlejning af lejligheder i E/F Frederiks Have

 

 

På generalforsamlingen i oktober 2016 blev foreningens Husorden revideret, således at følgende regler for fremleje/udlejning er gældende:

  • Enhver form for udlejning for en kort eller en længere periode skal altid godkendes af bestyrelsen før aftale/kontrakt indgås.
  • Ved udlejning af hele lejligheden, skal du kunne vise os, at din udleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold, ferie eller lignende,
  • Lejeperioden må højst være 2 år (i en sammenhængende periode).
  • Du skal lave en skriftlig lejekontrakt med personen, som du udlejer din lejlighed eller værelse til (din lejer).
  • Du skal sende en kopi af lejekontrakten sammen med nedenstående blanket til DEAS, inden lejeperioden begynder.
  • DEAS skal modtage ansøgningen senest 1½ måned før lejeperioden begynder.
  • Hvis du ønsker at udleje din lejlighed delvist, må du højst udleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Og antallet af beboere i hele lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  • Personen, som du udlejer til, kan ikke overtage boligen, når lejeperioden udløber, ligegyldigt om du vælger at sælge lejligheden eller ej.
  • Som ejer har du ansvaret for at fællesomkostninger mm. bliver betalt, at Vedtægter og Husorden overholdes, og at lejligheden ikke vanrøgtes.
  • Lejer vil kunne tildeles max. 1 parkeringsplads ved fremvisning af registreringsattest og lejekontrakt

 

Det er udlejers ansvar at sørge for, at lejer gøres bekendt med ejerforeningens vedtægter, husorden og andre bestemmelser, der er gældende for beboere i Frederiks Have.

Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden kan være 1½ måned.
 

Du kan her finde og udfylde en ansøgningsformular til brug for udlejning.

< Tilbage