< Tilbage

Ombygning i lejlighederne18-02-2018 - 12:28

Da vores ejendomme jo har en "del år på bagen" er der mange ejere, der gennemfører større eller mindre renoveringer, ombygninger eller ændringer i lejlighedernes planløsning.
Rigtig meget kan lade sig gøre, men husk:

 • Check med ejendomskontoret, om den planlagte aktivitet kræver særlige hensyntagen - det kan være lukning af vand og centralvarme.
 • Vær opmærksom på at en del aktiviteter kræver kommunal godkendelse i form af en byggetilladelse. Det er især, hvis der planlægges forandring i installationer af vand, afløb og ventilation. Det er f.eks ved flytning eller oprettelse af gulvafløb til brucheniche eller vaskemaskine, flytning af køkken med afløb og ventilation o.a.
  Se artikel publiceret af Bolius okt.2019. Her skal  især fremhæves følgende:
  Der er imidlertid anmeldelsespligt for en række enkeltstående byggearbejder. Det gælder f.eks. opsætning eller nedtagning af brændeovn, ombygning af badeværelse og køkken, nedrivning eller opsætning af vægge samt sænkning af lofter. Du skal også anmelde til kommunens tekniske forvaltning, hvis du ændrer rørføringen eller på antallet af vandinstallationer.
 • Du kan her læse Frederiksberg kommunes information.
 • Ejerforeningen vil ikke godkende hel eller delvis nedtagning samt flytning af bærende/støttende betonvægge, herunder væggene i den separat støbte badeværelsesenhed, uden en forudgående teknisk analyse, der skal gennemføres på ejers regning.
 • Alene de lette vægge i gips kan ændres eller fjernes.
 • Husk at ejer altid er ansvarlig bygherre og bærer ansvaret for at aktiviteter gennemføres forsvarligt indenfor givne lokale regler og de til hver tid gældende bygningsregulativer. Opstår der f.eks. vandskade som følge af mangelfuld montering af haner, rør, afløb og radiatorrør- så er bygherre og håndværker ansvarlig skadevolder. Dette gælder også, hvis der i byggeperioden opstår skader på fællesarealer, opgange og elevatorer, der kan henføres til byggeaktiviteten. Husk at elevatorer ikke må anvendes til andet end persontransport.
 • Støjende arbejde kun må finde sted på hverdage mellem 07:00-19:30 samt i weekender og helligdage mellem 09:00-12:00.
 • Arbejdstilsynet foreskriver om støj på arbejdsstedet: Når støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man anvende høreværn. Høreværn skal bruges i hele perioden, hvor støjen forekommer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj uden høreværn kan give høreskade.
 • Det er en rigtig god idé at lave et opslag om den planlagte aktivitet, således at naboerne er "advaret" om mulig støj, støv og trafik af håndværkere.
  Sæt dit navn og telefonnummer på opslaget, så du kan kontaktes, hvis du ikke bor i lejligheden i byggeperioden.
 • Byggeaffald ikke må afleveres i vores containergård, men skal bortskaffes af bygherre/håndværkere til den kommunale genbrugsplads  Bispeengen 35 - åbent dagligt 10:00-18:00, lø/sø/helligd. dog til 17:00.
 • Du kan hjælpe dine håndværkere med parkering, idet du kan udstede en gæsteparkeringsbillet gældende for 3 dage.
  Udleverer du en gæsteparkeringsbillet til en håndværker, skal du være opmærksom på, at bilen ikke overstiger vægtgrænsen på 3,5 tons, der er gældende for alle parkeringspladserne i Frederiks Have uanset om du er ejer eller gæst.
  Husk at påføre bilens registreringsnummer samt hvilken lejlighed, der besøges.

 

Opdateret 210128/HEAN

< Tilbage