< Tilbage

Køkkenvask - afløb11-04-2018 - 14:40

I særdeleshed i alle midterlejligheder samt i lejlighederne i opg. 5,13 23 er der en pæn stor afstand fra standardplaceringen af køkkenvask til den centrale faldsamme, der skal lede spildevandet bort. Og dette sammen med at der så godt som ingen fald er på afløbsrøret (kun få cm) bevirker, at der meget hurtigt kan danne sig propper i røret.

Et tegn på et begyndende problem er, at der begynder at komme "blob-lyde" fra afløbet i køkkenvasken, når der lukkes vand ud af vasken eller af opvaskemaskinen.

Rensning med afløbsrens bør på det kraftigeste frarådes, da man blot opnår at kemikalierne fremmer hårdheden i den begyndende prop samtidig med at kemikalierne begynder en nedbrydning af plastikrøret.

Evt. kan et forsøg med en split afhjælpe lidt, men det er utrolig vanskeligt at få renset røret med en gør-det-selv split.

Rensning kan - hvis vandet stadig løber rimeligt hurtigt ud - forsøges med en alm. højtryksspuler,hvor der tilsluttes en speciel spuleslange.

Er proppen blevet fast, således at vandet kun med stort besvær løber ud (og vandet løber op i vasken når opvaskemaskinen skal lukke vand ud), kan du tilkalde en VVS'er/en fagmand, der kan komme med sin motorsplit og rense. Det kan afhjælpe lidt, men hans split er ikke altid i stand til at foretage en grundig afrensning af røret. pga. rørets længde. Så reelt er det bedste med det samme at bestille en fagmand, der kan foretage en højtryksspuling med varmt vand. Denne metode kan arbejde sig gennem det fleste propper og efterfølgende vil højtryksspulingen kunne rense røret, så det fremstår som næsten nyt. 

 

Et godt husråd er at du regelmæssigt (ca 1 gang om ugen) fylder vasken helt op med varmt vand fra hanen for derefter at fjerne bundproppen og lade vandet løbe ud. Når det er ved at være væk, så hav en gryde/vandkande klar med kogende vand, der så hældes direkte i vaskens afløb. Tilsæt ikke sulfo eller andre midler til vandet. Det vil hjælpe til at opløse evt. fedtklumper, der binder andet skidt, der er røget i vaskens afløb.

< Tilbage