< Tilbage

Stakit langs terasser/haver ved blok D og E08-10-2018 - 12:04

.

Generalforsamlingen i okt. 2018 vedtog, at der som en afsluttende del af det store renoveringsprojekt (2015-2018) på fællesskabets regning etableres et hegn i 1.20 m højde langs de 2 blokke. Hegnene er udført i vedligeholdelsesfri materialer, og der må ikke fastgøres noget vha. skruer eller søm. Det er tilladt at anvende limpuder tilf.eks. fastgørelse af plantesnore o.a..

I endegavlene monteres tilsvarende afdækning på indersiden af de lodrette lameller.

 

Adskillelse fra hegn til bygning mellem alle øvrige terrassestykker kan etables af de berørte ejere på ejernes regning.

 

Beplantningen i haverne skal holdes i samme højde som hegn, idet dog egnede buske og træer tillades i en højde, der max.må gå til underkanten af 1.sals altanfront.

< Tilbage