< Tilbage

Altangulve07-08-2019 - 10:07

Altanbelægninger af træ eller komposit.

 

 

Vores rådgiver fra Gaihede har inspiceret vores altaner og understreger i en rapport, at træ- eller kompositbelægninger på altaner. Det betyder, at

  • enten skal belægningen etableres af brædder parallelt med facaden understøttet af strøer lagt vinkelret på facade/vinduesparti, så der kan ske en afvanding og udluftning af betonfladen og facaden
  • eller belægningen skal være træ- eller kompositfliser på plastbrikker, der holder fliserne løftede fra betonoverfladen, så udluftning og afvanding kan finde sted. Planker må således ikke placeres direkte på betonoverladen.

 

Inspektionen afslørede altaner med ikke udluftede belægninger, hvorunder der var ophobet fugt. Det gav gennemsivning af vand gennem altanens betondæk og opbobling af malingen på den underliggende altans loft.

 

Afløbsrenden ved altanens forside samt altanforkantens nedre ombukning skal holdes fri for overdækning og renses jævnligt.

< Tilbage