< Tilbage

Juletræer - bortskaffelse 17-01-2021 - 07:21

Juletræer skal efter brug placeres på parkeringspladsen lige uden for containergården. 
Undlad at skære grenene af stammen, da de løse grene ikke kan lægges på pladsen, hvor de hele træer lægges.

Løse grene skal i containere med restaffald. 
Eventuelle grannåle mm i elevatorer og opgangene bør fjernes. 
Træerne fjernes af kommunen og bruges til flis. 

< Tilbage