< Tilbage

Saltning og snerydning13-01-2022 - 12:38

Ejendomsvirke har valgt at få firmaet Urtebækgaard til at stå for saltning og snerydning i Frederiks Have.

 

Urtebækgaard bruger varsling systemet Vejvejr til selv at vurdere hvornår de skal salte og rydde for sne baseret på prognoser fra Vejvejr.

 

Hvis varslet kommer om natten kan vi forvente at der er saltet/ryddet inden kl. 0700, hvis der er varsling i løbet af dagen, vil der blive saltet/ryddet inden for 3 timer.

 

Der kan forekomme saltning ved op til 3 graders varme, da vejtemperaturer i nogle tilfælde kan give isglatte forhold.  

 

Der vil blive brugt maskinel fejning med kost.

 

Hvis der mangler at blive saltet/ryddet kan man kontakte vores forvalter inden for normal arbejdes tid eller skrive til forvalter@frederikshave.net og gerne med billeddokumentation.

 

Nedenfor kort der viser vores stisystem og parkeringsplads hvor det er aftalt der skal saltes/ryddes for sne.

.

< Tilbage