< Tilbage

Automatiske døråbnere08-09-2021 - 15:21

Læs mere - tryk på overskriften.

Et stort beboerønske er nu indfriet:

Automatiske døråbnere på dørene ind og ud af P-kælderen ved siden af rulleporten/rampen og i modsatte ende af kælderen ved forvalterkontoret.

Begge steder aktiveres døråbningen udefra ved at holde sin ejernøgle med den farvede plet mod feltet nederst på Iloq-pladen (under AB) til pilen øverst lyser grønt.

Begge steder kan ejernøglen fortsat anvendes normalt, men så aktiveres dørautomatikken ikke.

Ved rulleporten indenfor er kontakten på gittervæggen til venstre for døren. Kontakten er mærket med en hånd og skal bare have et let tryk.

i P-kælderen ved forvalterkontoret er kontakten monteret ved de grønne affaldscontainere og skiltet UDTRYK. Kontakten behøver ikke blive berørt - bare en bevægelse hen over den tæt på er nok.

Bestyrelsen håber ejerne vil nyde den fremtidige lettere adgang med cykler, ladcykler, masser af genbrugsaffald og alt det andet, vi slæber med frem og tilbage.

< Tilbage