Du kan efterfølgende finde en masse information om hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår en skade i din lejlighed eller på ejendommen.

Her ganske kort i det øjeblik skaden sker eller konstateres:

Ved pludselig opstået akut skade
på hverdage mellem kl. 06:30-14:00
Kontakt vores forvaltere Michael tlf. 5076 2127 ell. Palle tlf. 3010 8993.
Resten af døgnet - alle dage
Kontakt Ejendomsvirke Akut skadeservice på tlf.: 7611 7015, der vil sende en medarbejder, der kan rykke ud og afhjælpe skaden.

Ifald det er en vandskade, skal ejer checke med underliggende ejere, om de er blevet berørt af skaden og oplyse, at der er bestilt akut assistance.

Læs mere - herunder også hvilke skader, der er akutskader.