< Tilbage

Garanti på Rationel døre og vinduer11-03-2020 - 18:39

For at opretholde garantien på døre og vinduer arrangeret ejerforeningen en påkrævet smørring i 2019, 2020 og 2021.
Herefter skal ejere selv foretage den nødvendige smørring 1 gang årligt.

Iht. garantien skal ejer selv anmelde garantisager til den håndværker/entreprenør, der har forestået monteringen jfr. nedenstående information:

 

GARANTI
Rationel Vinduer A/S er tilsluttet Dansk Vindues Certificering, og alle Rationels produkter er DVC- godkendte. DVC foretager løbende kontrol af, at produkter og  produktion som et minimum opfylder VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser. VinduesIndustriens garanti- bestemmelser gælder for Rationels produkter.
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved  vinduer og døre, der er leveret og anvendt i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Garantien gælder 5 år (træ) og 10 år (træ/alu) fra produktions tidspunktet.  Ruder er omfattet af Glasindustriens garanti mod punkterede ruder (10 år) og visuelle fejl (1 år).  En eventuel  reklamation skal rettes til den håndværker eller forhandler, hvor du har købt vinduerne og dørene.  Ved henvendelse til håndværkeren eller forhandleren skal du oplyse ordre nummeret på det pågældende vindue eller  den pågældende dør. Ordrenummeret er en 7-cifret kode, som findes i  profilet mellem glaslagene. Skyldes en fejl forkert betjening eller manglende pleje, dækker garantien ikke.
Er årsagen til reklamationen en fejlagtig montage, skal  reklamationen rettes til den hånd værker, der har monteret elementer

Håndværker/entreprenøren er
PNP Byg,
Kontakt ifm. seneste gennemgang er Morten Aaskov Suhr,
tlf. 2087 5770 / 3874 3011,
mail: ms@pnp-byg.dk

 

< Tilbage