<

Referat - Generalforsamling 2020 afholdt 27.05.2128-05-2021 - 14:05

Du kan nu læse referat af gårsdages møde, der blev afholdt i Kedelhallen.
Referatet er 08.7.2021 opdateret med de fornødne underskrifter.

Tryk her

.

<