Kontakt ejendomskontoret

Daglig drift
Den daglige drift og vedligehold varetages af Ejendomsvirke A/S, og Michael Cramon Jensen er fast på ejendommen suppleret efter behov af kollegaer.

Ejendomskontoret, der er beliggende i kælderen under Sprogøvej 23, kan kontaktes personligt i åbningstiden
Mandage 07:30 - 08:00
Fredage 07:30 - 08:00

Via telefon 5076 2127 kan du rette telefonisk henvendelse til kontoret - ring helst i åbningstiden, men ejendomsfunktionærerne vil, såvidt det er muligt, besvare opkald i hele deres arbejdstid. Derudover kan Ejendomskontoret kan også kontaktes på mail: eller via postkassen opsat ved opgang Sprogøvej 23, samt i gangen ved ejendomskontoret.


På kontoret kan du bl.a. låne en borhammer, der kan klare vores hårde betonvægge, samt få information om leje af selskabslokale, parkeringstilladelser o.m.a..
Check også på hjemmesiden, hvor visse ting kan klares med selvbetjening, bl.a. til- og afmelding af bil til parkeringsdatabasen, gæsteparkering samt reservation af selskabslokalet..

Ved akutte problemer udenfor normal arbejdstid kan Ejendomsvirke A/S akutvagt kontaktes på telefon 7611 7015.

Det er ejers ansvar at orientere naboer, over- og underboer på skadestidspunktet/hurtigst muligt for om muligt at hindre skaden/problemet i at brede sig.